Kontoret/ Styre og stell  

NYE TIDER
Kontorets åpningstid:

(Endret  01.03.2021)

           

Alle Styrene,
(se nede påsiden)

Fredag  kl. 8:00  - 15:30


Ønsker du å komme innom  utenom
det, ta kontakt
.

 

- Fotballgruppa
- Handballgruppa
- Skigruppa
- Trimgruppa
- Husstyret

Bente Opgård er ansatt som kontorleder fra 1/12-16. Bente har selv vært aktiv i Tverrelvdalen både gjennom handball og fotball, i tillegg er Bente en flittig bruker av skiløypene sammen med familien. Bente har vært trener gjennom mange år både i fotball og handball og er fortsatt aktiv på den fronten.


LURER DU PÅ NOE?
Ta Direkte kontakt med Gruppeleder eller noen i hovedstyre, bl.a utenom kontortid.
Se kontaktinfo nede på siden

 

Adresse:               Sønvismoen 44, 9537 Tverrelvdalen

 

  • Besøksadresse:    Sønvismoen 44, 9537 Tverrelvdalen
  • Telefon:                959 78 545                  
  • E-post:                  post@tverrelvdalenil.no
  • Bankkonto:           4901 6030715 

 

Henvendelser til idrettslaget utover åpningstiden kan skje ved å kontakte Leder eller gruppelederne (se nedenfor)

 

Hovedstyret 2020

 Styret tidligere år

 

Leder: Vidar Hågensen
974 07 300

leder@tverrelvdalenil.no

Nestleder: Geir Roger Bakken 918 28 510

nestleder@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   FOTBALL Øyvind Heimstad 915 57 645

fotball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HANDBALL Charlotte Agnete Mannsverk 414 74 848

handball@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   SKI Ørjan Bakken 901 19 085

ski@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   TRIM Hanne Larsen 934 33 747

trim@@tverrelvdalenil.no

Styremedl.   HUSSTYRET Einar Heimstad 995 20 021

huset@tverrelvdalenil.no

1. vararepr.: Anita Bakken 990 07 246 vara@tverrelvdalenil.no

 

Styret i Fotballgruppa 2020

Leder i Fotballgruppa inngår også i Hovedstyret

 Øyvind Heimstad Leder  915 57 645

 fotball@tverrelvdalenil.no

 Geir Ove Mannsverk Nestleder  

 

 Stein Arne Mannsverk Medlem  

 Birte Mjøen         Medlem          
 Guro Ek Medlem    
 Pål Bakken  Medlem    

 

Styret i Handballgruppa 2020

Leder i Handballgruppa inngår også i Hovedstyret

 Charlotte Agnete Mannsverk  Leder  957 53 233 

handball@tverrelvdalenil.no

 Katrine Pedersen  Nestleder  992 69 496

 

 Brita Johansen  Medlem  902 03 434

 Anja Hansen Hætta       Medlem        943 68 707  
 Lisa Charlotte Bakken  Medlem  971 90 338  

Styret i Skigruppa 2020

Leder i skigruppa inngår også i Hovedstyret

 

Ørjan Bakken  Leder 901 19 085

ski@tverrelvdalenil.no

 Einar Opgård Nestleder 957 66 949 eiopg@online.no
Karin R Bakken  Medlem 

 

 Stig Aksel Opgård            Medlem       908 24 926
 Jarl Erik Aas Medlem/ Sportslig 410 45 964 aasjarl@hotmail.com

 

Styret i Trimgruppa 2020

Leder i Trimgruppa inngår også i Hovedstyret

 Hanne Larsen  Leder 934 33 747

Trim@tverrelvdalenil.no

 Lena Romsdal Hætta  Nestleder  

 

 Hilde Katrin Helgesen  Medlem          
 Helene S. Suhr  Medlem    

 

Husstyret  2020

Leder i Husstyret inngår også i Hovedstyret

 Einar Heimstad Leder  995 20 021

einar@heimstadbygg.as

 Beate Mannsevrk Nestleder  916 63 512

 

 Bjørn Agnar Mannsverk Medlem  

 Ellinor Suhr          Medlem        900 31 443  

 

TREFFSTATISTIKK
Antall treff i dag: 273
Hittil denne måneden: 21976
SPONSORER

HOVEDSPONSOR 
FOTBALL og SKI

 

HOVEDSPONSORER HÅNDBALL 


 
 

UTSTYRSLEVERANDØR

 

 MX-Sport 

 

 

 

 


 

 

 

?