Viktig info fra Statnett vedr. linjestrekking

Skrevet av: Bente Opgård         Dato: 05.02.21 08:28

Viktig informasjon fra Statnett i forbindelse med Linjestrekking mellom de nye mastene

Entreprenøren som er engasjert i bygging av den nye 420kV ledningen Alta – Skaidi er nå klar for å gå i gang med linestreking mellom Åkergjerdet og grustaket i Tverrelvalen. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt uke 13.

Det kan forekomme at ledningen i perioder blir hengende lavt over terrenget under faseutkjøring.
Under denne operasjonen vil det være utplassert vakt i de områdene der ledningen krysser veier, scooter- og skiløyper, i tillegg vil de aktuelle stedene bli skiltet. Til dette arbeidet inngår også lineskjøting noe som betyr kraftige smell ved sprengning. Varsel vil bli gitt med lydsignal.

Man bør ta høyde for at det kan forekomme kortere ventetid før passering av linjetraseen under faseutkjøring.

Mye av linestrekk arbeidet foregår med helikopter.

Hvis spørsmål omkring dette ta gjerne kontakt.


Aslak Johansen
Grunneierkontakt
Miljø og tillatelser
M +4790521980
D +4778932186
T +47 23 90 30 00

Statnett
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

TREFFSTATISTIKK
Antall treff i dag: 260
Hittil denne måneden: 34617
SPONSORER

HOVEDSPONSOR 
FOTBALL og SKI

 

HOVEDSPONSORER HÅNDBALL 


 
 

UTSTYRSLEVERANDØR

 

 MX-Sport 

 

 

 

 


 

 

 

?