Klargjøring fra NIF ifm forbud om idrettslig aktivitet

Skrevet av: Bente Opgård         Dato: 03.04.20 14:21

Til idretten i Troms og Finnmark

Klargjøringer vedrørende vedtak om forbud mot idrettslig aktivitet

Vi viser til ny presisering fra Helsedirektoratet og Norges idrettsforbund om hva som er tillatt og forbudt når det gjelder idrettsaktivitet:
• Aktivitet kan utøves, dog i strengt regulerte former og i tråd med helsemyndighetenes bestemmelser
• Norges idrettsforbund har utarbeidet overordnete Koronavettregler for idretten
• Særforbund utarbeider idrettsspesifikke Koronavettregler
• Kommuner vil selv kunne beslutte hvorvidt idrettsanlegg kan åpnes

Her er Norges idrettsforbund veileder som gjelder utøvelse av all idrettsaktivitet etter nye bestemmelser.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

Her er Helsedirektoratets veileder og bestemmelser som omfatter idrett.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined

 

Troms og Finnmark idrettskrets støtter at innendørs idrettsanlegg holder stengt inntil videre
I Troms og Finnmark er alle utendørsanlegg, med unntak av skiløyper, utilgjengelig på grunn av store snømengder. Det har derfor aktualisert å vurdere om innendørsanlegg skal åpnes.
Vi har vært i kontakt med de 8 største kommunene i vårt fylke. Alle har vedtatt at de vil holde de kommunale innendørs idrettsanlegg stengt til over påske.
Vi vil anbefale at andre kommuner følger samme politikk.
Dette gjelder også idrettslagseide anlegg. Anleggseiere som likevel ønsker å holde sine anlegg åpne for aktivitet, må sikre at Helsedirektoratets bestemmelser overholdes i deres anlegg.
Vi er kjent med at det er gjort noen spesifikke tilpasninger og tillatelser innen toppidrett.

Vi vil oppfordre idretten til å bruke uterommet og de tilgjengelige areal og preparerte skiløyper til å trene og utøve fysisk aktivitet inntil videre.

Troms og Finnmark idrettskrets
Geir Knutsen, leder
Sylvi Ofstad, organisasjonssjef

TREFFSTATISTIKK
Antall treff i dag: 830
Hittil denne måneden: 14218
SPONSORER

HOVEDSPONSOR 
FOTBALL og SKI

 

HOVEDSPONSORER HÅNDBALL 


 
 

UTSTYRSLEVERANDØR

 

 MX-Sport 

 

 

 

 


 

 

 

?