Folkemøte vedr. kommunens arealplan

Skrevet av: Bente Opgård         Dato: 15.03.19 08:27

Planutvalget har i møte 30.01.2019 vedtatt å legge ut planforslaget til kommunens overordnede arealplan Kommuneplanens arealdel 2019-2040 til offentlig ettersyn.
I den forbindelse inviterer vi til folkemøte om planforslaget. Det vil bli en presentasjon av planforslaget, og anledning til å stille spørsmål om planforslaget.

Vi trenger hjelp til å informere innbyggerne i Alta kommune om møtene. Hadde dermed vært fint om dere kunne delt invitasjonen videre til innbyggerne.
For eksempel hengt den opp i butikker og oppslagstavler, delt på facebook, sende til grendelag/bygdelag/velforeninger osv.

Hvis noe er uklart kan jeg kontaktes på mail: therese.nilsen@alta.kommune.no eller på tlf. 78 45 51 26.

Invitasjon til folkemoter 15.03.2019.pdf

Med vennlig hilsen
Therese Nilsen
Arealplanlegger

Alta kommune, Avdeling for Samfunnsutvikling

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta
Besøksadresse Alta rådhus, Sandfallveien 1
Telefon +47 78 45 51 26

E-post: therese.nilsen@alta.kommune.no

Hjemmeside: www.alta.kommune.no

TREFFSTATISTIKK
Antall treff i dag: 83
Hittil denne måneden: 21980
SPONSORER

HOVEDSPONSOR 
FOTBALL og SKI

 

HOVEDSPONSORER HÅNDBALL 


 
 

UTSTYRSLEVERANDØR

 

 MX-Sport 

 

 

 

 


 

 

 

?